Medlemskab

Kontingent opkræves  2 gange om året

1. januar  100 kr. og 1. august 100 kr.

Danseafgiften betales hver den 1. i måneden
10 måneder  à 100 kr.

Indbetaling til: Nordea Bank

Reg. nr. 2374

Konto nr. 6895240271

HUSK at oplyse navn ved indbetaling.

Sommerdans hver onsdag i juni måned. Dette koster ikke noget for medlemmer,

men for ikke medlemmer kan man være med for 20 kr. pr. aften.

Så tag venner og bekendte med der danser andre steder.

Der er almindelig undervisning mandage og tirsdage indtil sommerferien.