Medlemskab

Kontingent opkræves  2 gange om året

1. januar  150 kr. og 1. august 150 kr.

Danseafgiften betales hver den 1. i måneden
10 måneder  à 150 kr.

Indbetaling til: Nordea Bank

Reg. nr. 2374

Konto nr. 6895240271

HUSK at oplyse navn ved indbetaling.

Sommerdans

Sommerdans hver tirsdag og onsdag i perioden 14. maj til 21. august. Dette koster ikke noget for medlemmer,

men for ikke medlemmer kan man være med for 25 kr. pr. aften.

Så tag venner og bekendte med der danser andre steder.

Tilmelding dagen før på sms til instruktørerne

Der er almindelig undervisning tirsdage og onsdage.

I 2024 holder vi ferie i ugerne 31, 35 og 36