Hold 2023

 
 

Tirsdags – hold: Onsdags – hold:
Mariann Græns Krarup Mariann Græns Krarup
Nye Begynder Øvede :
Fra 17.30 til 18.20 Fra: 17.30 til 18.50
Let øvede: Begynder+:
Fra 18.30 til 19.30 Fra 19.00 til 19.50
Øvede: Let øvede:
Fra 19.50 til 21.00 Fra 20.00 – 21.00

 

       I pausen mellem holdene, er der kaffe, the og hyggeligt samvær.