Medlemskab

Det årlige kontingent koster 150 kr. og forfalder til betaling 1. august.

Danseafgiften koster 100 kr. pr. måned i perioden 1. september til 30. juni incl. begge måneder.

Danseafgift i juli og august måned er betalingsfrie.

Indbetaling til: Nordea Bank

Reg. nr. 2374

Konto nr. 6895240271

Mobilepay: 83411

HUSK at oplyse navn ved indbetaling.

 

I maj og juni måned er der sommerdans. Dette koster ikke noget for medlemmer,

men for ikke medlemmer kan man være med for 20 kr. pr. aften.

Så tag venner og bekendte med der danser andre steder.