Medlemskab

Kontingent opkræves  2 gange om året

1. januar  100 kr. og 1. august 100 kr.

Danseafgiften betales hver den 1. i måneden
10 måneder  à 100 kr.

Indbetaling til: Nordea Bank

Reg. nr. 2374

Konto nr. 6895240271

HUSK at oplyse navn ved indbetaling.

Sommerdans

Sommerdans hver onsdag i juni og juli måned. Dette koster ikke noget for medlemmer,

men for ikke medlemmer kan man være med for 25 kr. pr. aften.

Så tag venner og bekendte med der danser andre steder.

Tilmelding dagen før på sms til instruktørerne

Der er almindelig undervisning tirsdage og onsdage.

I 2022 holder vi ferie i ugerne 28, 35 og 36